TESO News

Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi đầu tư vào khách hàng trung thành
Mobile App Development

Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi đầu tư vào khách hàng trung thành

Tesosoft.com - Khi được hỏi về hãng quần áo hoặc chuỗi siêu thị, hãng cafe hay thậm chí là hãng...
Read More
Quản lý chuỗi cafe bằng Mobile App
Mobile App Development

Quản lý chuỗi cafe bằng Mobile App

Tesosoft.com - Hiện nay với sự nở rộ của thị trường cafe, nhiều startup lớn nhanh chóng nắm bắt cơ...
Read More
Zalo Mini App – Traphaco
Mobile App Development

Zalo Mini App – Traphaco

Zalo Mini App is a collection of "small programs" that run within the Zalo ecosystem. Zalo Mini App can leverage...
Read More
Integrating Zalo Mini App with customer care tools
Mobile App Development

Integrating Zalo Mini App with customer care tools

Introduction Nowadays, it is of utmost importance to leverage diverse marketing tools to augment the efficacy of marketing campaigns. Zalo...
Read More
Outstanding marketing campaigns with Zalo Mini App
Mobile App Development

Outstanding marketing campaigns with Zalo Mini App

Introduction In today's business world, leveraging various marketing tools is crucial to enhance the effectiveness of marketing campaigns. Zalo Mini...
Read More
How can Zalo Mini App boost brand interaction?
Mobile App Development

How can Zalo Mini App boost brand interaction?

With over 100 million users nationwide, Zalo has become one of the most popular social media applications in Vietnam. The...
Read More