Get our latest news on technology world

We share to be shared

Trending Posts

Don’t Miss Our Hot And Upcoming Stories

HỆ THỐNG POS THÚC ĐẨY LOYALTY NHƯ THẾ NÀO?

Tesosoft.com – Hiện nay hệ thống POS không đơn thuần chỉ là máy bán hàng…

ByByHai LeJune 30, 2023

Áp dụng giải pháp công nghệ tiếp thị trong ngành FMCG năm 2023

I. Giới thiệu Ngành hàng FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) tại Việt Nam là một ngành…

ByByHai LeMay 29, 2023

Zalo MiniApp: Số hóa chương trình chăm sóc khách hàng

Khái niệm “Zalo OA” là gì? Hệ sinh thái Zalo Official Account (Zalo OA) là…

ByByHai LeJuly 4, 2023

Cách chăm sóc khách hàng bằng công nghệ trong doanh nghiệp

Giới thiệu Sự phổ biến rộng rãi của thiết bị điện tử: smartphone, máy tính,…

ByByHai LeJuly 3, 2023

Tại sao mỗi doanh nghiệp nên có riêng một ứng dụng loyalty?

Giới thiệu Trong thời đại hiện tại, việc áp dụng công nghệ vào chăm sóc…

ByByHai LeJuly 3, 2023

Các phương chăm sóc khách hàng truyền thống có còn tác dụng?

Giới thiệu Chăm sóc khách hàng bằng hình thức truyền thống là cách tạo mối…

ByByHai LeJune 28, 2023

Latest Stories

Don’t miss our hot and upcoming stories

HỆ THỐNG POS THÚC ĐẨY LOYALTY NHƯ THẾ NÀO?

Tesosoft.com – Hiện nay hệ thống POS không đơn thuần chỉ là máy bán hàng…

ByByHai LeJune 30, 2023

Áp dụng giải pháp công nghệ tiếp thị trong ngành FMCG năm 2023

I. Giới thiệu Ngành hàng FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) tại Việt Nam là một ngành…

ByByHai LeMay 29, 2023

Zalo MiniApp: Số hóa chương trình chăm sóc khách hàng

Khái niệm “Zalo OA” là gì? Hệ sinh thái Zalo Official Account (Zalo OA) là…

ByByHai LeJuly 4, 2023

Cách chăm sóc khách hàng bằng công nghệ trong doanh nghiệp

Giới thiệu Sự phổ biến rộng rãi của thiết bị điện tử: smartphone, máy tính,…

ByByHai LeJuly 3, 2023

Tại sao mỗi doanh nghiệp nên có riêng một ứng dụng loyalty?

Giới thiệu Trong thời đại hiện tại, việc áp dụng công nghệ vào chăm sóc…

ByByHai LeJuly 3, 2023
Image

our experts’ tips

HỆ THỐNG POS THÚC ĐẨY LOYALTY NHƯ THẾ NÀO?
Áp dụng giải pháp công nghệ tiếp thị trong ngành FMCG năm 2023
Zalo MiniApp: Số hóa chương trình chăm sóc khách hàng
Cách chăm sóc khách hàng bằng công nghệ trong doanh nghiệp
Tại sao mỗi doanh nghiệp nên có riêng một ứng dụng loyalty?
Các phương chăm sóc khách hàng truyền thống có còn tác dụng?