Đội ngũ TESO

Đội ngũ TESO với niềm đam mê công nghệ mãnh liệt, chúng tôi cố gắng mang đến những giải pháp tốt nhất để xua tan các thách thức về công nghệ của khách hàng. Slogan của TESO: "Chúng tôi không làm những gì mình thích, chúng tôi làm những gì khách hàng cần:.
Lê Đăng Khoa

  • Đảm bảo cho công ty tiếp tục phát triển đúng hướng.
  • Xử lý các hoạt động tài chính.
  • Đảm bảo mỗi nhân viên được chăm sóc ở cấp độ chuyên nghiệp

Lê Đăng Khoa

Chairman
Nguyễn Hữu Ân

  • Giám sát việc thực hiện các dự án.
  • Có hiểu biết sâu sắc về bối cảnh kỹ thuật số
  • Đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của tất cả các quy trình phát triển kỹ thuật
  • Thúc đẩy sự mở rộng phát triển và các hoạt động nhân sự của TESO

Nguyễn Hữu Ân

CEO