industry

enterprise technology

Tổng Quan

ERP- GIẢI PHÁP MỚI CHO DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp. Việc làm thế nào quản lý hiệu quả nhất nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, thông qua việc tối ưu hệ thống kế toán, tài chính, nhân sự, hoạch định và sản xuất, kinh doanh, quản lý hậu cần, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả…luôn là nổi trăn trở của lãnh đạo các doanh nghiệp. TESO đã phát triển thành công giải pháp Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp. TESO ERP là một giải pháp tối ưu giúp các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam giải quyết nổi trăn trở của mình.

Sectors

TESO ERP- KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ TÍCH HỢP

Các doanh nghiệp sản xuất có các quy trình hoạt động kinh doanh khác nhau, một số phần mềm ERP chỉ có thể thích hợp với một số ngành nhất định. Chẳng hạn như một số phần mềm phù hợp với ngành công nghiệp trong khi một số khác lại phù hợp với ngành sản xuất hơn. Một cách đánh giá tốt là tìm hiểu xem bao nhiêu công ty cùng ngành đã sử dụng phần mềm ERP và khảo sát đơn vị đó về mức độ hài lòng của họ khi sử dụng các phần mềm này.

Khả năng thích ứng với hoạt động kinh doanh của các phần mềm còn phụ thuộc vào mức độ mà doanh nghiệp phải thay đổi quy trình hoạt động kinh doanh khi triển khai phần mềm ERP.

Một hệ thống ERP đạt chuẩn cần đáp ứng đủ các tiêu chí như:

 • unlocked

  Tính mở

  Tính mở của hệ thống được đánh giá thông qua các lớp tham số hóa quy trình nghiệp vụ. Tùy thuộc vào thực tế có thể thiết lập các thông số để thích ứng với thực tế (cấu hình hệ thống). Thông qua thay đổi thông số, người dùng có thể thiết lập quy trình quản lý mới trong doanh nghiệp. Với cách này doanh nghiệp có thể thêm, mở rộng quy trình quản lý của mình khi cần. Tính mở còn thể hiện trong khả năng kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều CSDL khác nhau trong hệ thống.

 • modules

  Được Thiết Kế Theo Từng Phần Nghiệp Vụ (moduler)

  Ứng với từng chức năng kinh doanh sẽ một module PM tương ứng. Ví dụ: Phòng mua hàng sẽ có module đặt hàng (Purchase). Phòng bán hàng có module phân phối và bán hàng (Sale & Distribution), v.v… Mỗi module chỉ đảm trách một nghiệp vụ. Với thiết kế module, doanh nghiệp có thể mua ERP theo từng giai đoạn tùy khả năng.

 • integration

  Có Tính Tích Hợp Chặt Chẽ

  Việc tích hợp các module cho phép kế thừa thông tin giữa các phòng ban; đảm bảo đồng nhất thông tin, giảm việc cập nhật xử lý dữ liệu tại nhiều nơi; cho phép thiết lập các quy trình luân chuyển nghiệp vụ giữa các phòng ban.

Lợi Ích

TESO ERP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO NGÀNH NỘI THẤT:

TESO ERP sẽ giải quyết các vấn đề gây đau đầu cho doanh nghiệp như:

Tiếp cận thông tin quản trị đáng tin cậy

Giảm lượng hàng tồn kho

Chuẩn hóa thông tin nhân sự

Tăng tính chuẩn xác cho công tác kế toán

Tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng

Chuẩn hóa và tăng hiệu suất sản xuất

Quy trình kinh doanh được xác định rõ ràng.

Ứng dụng ERP là công cụ quan trọng và cần thiết để doanh nghiệp nâng cao mức cạnh tranh, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Một doanh nghiệp nếu ứng dụng ngay từ khi quy mô còn nhỏ sẽ tạo tiền đề thuận lợi dễ triển khai và sớm đi vào nề nếp. Ngược lại với những doanh nghiệp không đầu tư ứng dụng giải pháp này sẽ tự gây khó khăn cho mình và tạo lợi thế cho đối thủ.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI